0
Αιτίες, Επιδράσεις και Λύσεις της Στυτικής Δυσλειτουργίας
Question asked by Peter Thorn - July 20 at 6:31 AM
Unanswered
Αιτίες, Επιδράσεις και Λύσεις της Στυτικής Δυσλειτουργίας : Μια ενεργή συνεδρία σεξουαλικής δραστηριότητας είναι μια συνδυασμένη συμβολή ενός σεξουαλικά ενεργού άνδρα και ομοίως ενεργού γυναίκας. Οι αναφορές δείχνουν ότι η έλλειψη συμμετοχής και των δύο συντρόφων μέσω του σεξ είναι ένας από τους κύριους λόγους που οδηγούν σε σεξουαλική μονοτονία μακροπρόθεσμα.
 
 

Reply to Thread