0
Διαφορετικές θεραπείες για τη θεραπεία της διαταραχής ύπνου
Question asked by hamiltonpouchar - September 13 at 10:44 AM
Unanswered
Διαφορετικές θεραπείες για τη θεραπεία της διαταραχής ύπνου : Δεν υπάρχει καμία καθολική θεραπεία για τις διαταραχές του ύπνου. Νωρίτερα από οποιαδήποτε θεραπεία για τη διαταραχή του ύπνου μπορεί να είναι οριστική, θα πρέπει να εξεταστείτε και να εξεταστείτε για να μάθετε από τι τύπο διαταραχής πάσχετε.
 
 

Reply to Thread